17/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83064
G.Nhất 63908
G.Nhì 00086 - 45065
G.Ba 51718 - 09055 - 86672
66907 - 51029 - 51214
G.Tư 2567 - 3822 - 4625 - 8581
G.Năm 5524 - 9901 - 7149
2202 - 7931 - 1304
G.Sáu 416 - 639 - 040
G.Bảy 83 - 38 - 35 - 30

17/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83064
G.Nhất 63908
G.Nhì 00086 - 45065
G.Ba 51718 - 09055 - 86672
66907 - 51029 - 51214
G.Tư 2567 - 3822 - 4625 - 8581
G.Năm 5524 - 9901 - 7149
2202 - 7931 - 1304
G.Sáu 416 - 639 - 040
G.Bảy 83 - 38 - 35 - 30

17/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83064
G.Nhất 63908
G.Nhì 00086 - 45065
G.Ba 51718 - 09055 - 86672
66907 - 51029 - 51214
G.Tư 2567 - 3822 - 4625 - 8581
G.Năm 5524 - 9901 - 7149
2202 - 7931 - 1304
G.Sáu 416 - 639 - 040
G.Bảy 83 - 38 - 35 - 30

17/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83064
G.Nhất 63908
G.Nhì 00086 - 45065
G.Ba 51718 - 09055 - 86672
66907 - 51029 - 51214
G.Tư 2567 - 3822 - 4625 - 8581
G.Năm 5524 - 9901 - 7149
2202 - 7931 - 1304
G.Sáu 416 - 639 - 040
G.Bảy 83 - 38 - 35 - 30