17/04
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90289
G.Nhất 19874
G.Nhì 24789 - 50177
G.Ba 84160 - 84250 - 66154
14306 - 03341 - 85969
G.Tư 3241 - 9829 - 9103 - 6240
G.Năm 5674 - 7671 - 0218
3300 - 5133 - 6434
G.Sáu 317 - 228 - 892
G.Bảy 47 - 40 - 90 - 27

17/04
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90289
G.Nhất 19874
G.Nhì 24789 - 50177
G.Ba 84160 - 84250 - 66154
14306 - 03341 - 85969
G.Tư 3241 - 9829 - 9103 - 6240
G.Năm 5674 - 7671 - 0218
3300 - 5133 - 6434
G.Sáu 317 - 228 - 892
G.Bảy 47 - 40 - 90 - 27

17/04
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90289
G.Nhất 19874
G.Nhì 24789 - 50177
G.Ba 84160 - 84250 - 66154
14306 - 03341 - 85969
G.Tư 3241 - 9829 - 9103 - 6240
G.Năm 5674 - 7671 - 0218
3300 - 5133 - 6434
G.Sáu 317 - 228 - 892
G.Bảy 47 - 40 - 90 - 27

17/04
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90289
G.Nhất 19874
G.Nhì 24789 - 50177
G.Ba 84160 - 84250 - 66154
14306 - 03341 - 85969
G.Tư 3241 - 9829 - 9103 - 6240
G.Năm 5674 - 7671 - 0218
3300 - 5133 - 6434
G.Sáu 317 - 228 - 892
G.Bảy 47 - 40 - 90 - 27