17/05
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 87623
G.Nhất 27274
G.Nhì 73945 - 99720
G.Ba 85511 - 64674 - 03534
20707 - 59092 - 11215
G.Tư 1824 - 6000 - 2839 - 4511
G.Năm 4318 - 5448 - 6845
6684 - 3980 - 9614
G.Sáu 941 - 427 - 930
G.Bảy 46 - 52 - 21 - 63

17/05
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 87623
G.Nhất 27274
G.Nhì 73945 - 99720
G.Ba 85511 - 64674 - 03534
20707 - 59092 - 11215
G.Tư 1824 - 6000 - 2839 - 4511
G.Năm 4318 - 5448 - 6845
6684 - 3980 - 9614
G.Sáu 941 - 427 - 930
G.Bảy 46 - 52 - 21 - 63

17/05
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 87623
G.Nhất 27274
G.Nhì 73945 - 99720
G.Ba 85511 - 64674 - 03534
20707 - 59092 - 11215
G.Tư 1824 - 6000 - 2839 - 4511
G.Năm 4318 - 5448 - 6845
6684 - 3980 - 9614
G.Sáu 941 - 427 - 930
G.Bảy 46 - 52 - 21 - 63

17/05
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 87623
G.Nhất 27274
G.Nhì 73945 - 99720
G.Ba 85511 - 64674 - 03534
20707 - 59092 - 11215
G.Tư 1824 - 6000 - 2839 - 4511
G.Năm 4318 - 5448 - 6845
6684 - 3980 - 9614
G.Sáu 941 - 427 - 930
G.Bảy 46 - 52 - 21 - 63