17/05
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58553
G.Nhất 76496
G.Nhì 45698 - 57221
G.Ba 59976 - 69948 - 14446
44215 - 92866 - 39702
G.Tư 9732 - 0906 - 5734 - 5995
G.Năm 4858 - 5190 - 0611
2960 - 6460 - 9568
G.Sáu 849 - 632 - 541
G.Bảy 56 - 19 - 02 - 48

17/05
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58553
G.Nhất 76496
G.Nhì 45698 - 57221
G.Ba 59976 - 69948 - 14446
44215 - 92866 - 39702
G.Tư 9732 - 0906 - 5734 - 5995
G.Năm 4858 - 5190 - 0611
2960 - 6460 - 9568
G.Sáu 849 - 632 - 541
G.Bảy 56 - 19 - 02 - 48

17/05
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58553
G.Nhất 76496
G.Nhì 45698 - 57221
G.Ba 59976 - 69948 - 14446
44215 - 92866 - 39702
G.Tư 9732 - 0906 - 5734 - 5995
G.Năm 4858 - 5190 - 0611
2960 - 6460 - 9568
G.Sáu 849 - 632 - 541
G.Bảy 56 - 19 - 02 - 48

17/05
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58553
G.Nhất 76496
G.Nhì 45698 - 57221
G.Ba 59976 - 69948 - 14446
44215 - 92866 - 39702
G.Tư 9732 - 0906 - 5734 - 5995
G.Năm 4858 - 5190 - 0611
2960 - 6460 - 9568
G.Sáu 849 - 632 - 541
G.Bảy 56 - 19 - 02 - 48