17/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83564
G.Nhất 01838
G.Nhì 44635 - 90054
G.Ba 95808 - 31304 - 68664
87891 - 15561 - 80316
G.Tư 5047 - 9059 - 6878 - 1197
G.Năm 0836 - 7639 - 6640
3987 - 4988 - 0340
G.Sáu 487 - 673 - 002
G.Bảy 83 - 39 - 06 - 81

17/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83564
G.Nhất 01838
G.Nhì 44635 - 90054
G.Ba 95808 - 31304 - 68664
87891 - 15561 - 80316
G.Tư 5047 - 9059 - 6878 - 1197
G.Năm 0836 - 7639 - 6640
3987 - 4988 - 0340
G.Sáu 487 - 673 - 002
G.Bảy 83 - 39 - 06 - 81

17/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83564
G.Nhất 01838
G.Nhì 44635 - 90054
G.Ba 95808 - 31304 - 68664
87891 - 15561 - 80316
G.Tư 5047 - 9059 - 6878 - 1197
G.Năm 0836 - 7639 - 6640
3987 - 4988 - 0340
G.Sáu 487 - 673 - 002
G.Bảy 83 - 39 - 06 - 81

17/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83564
G.Nhất 01838
G.Nhì 44635 - 90054
G.Ba 95808 - 31304 - 68664
87891 - 15561 - 80316
G.Tư 5047 - 9059 - 6878 - 1197
G.Năm 0836 - 7639 - 6640
3987 - 4988 - 0340
G.Sáu 487 - 673 - 002
G.Bảy 83 - 39 - 06 - 81