17/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 74374
G.Nhất 29054
G.Nhì 70519 - 67354
G.Ba 61528 - 50548 - 88635
29078 - 32013 - 15011
G.Tư 1263 - 5208 - 1909 - 6923
G.Năm 5020 - 1965 - 3394
9295 - 4617 - 1851
G.Sáu 097 - 881 - 633
G.Bảy 58 - 00 - 99 - 41

17/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 74374
G.Nhất 29054
G.Nhì 70519 - 67354
G.Ba 61528 - 50548 - 88635
29078 - 32013 - 15011
G.Tư 1263 - 5208 - 1909 - 6923
G.Năm 5020 - 1965 - 3394
9295 - 4617 - 1851
G.Sáu 097 - 881 - 633
G.Bảy 58 - 00 - 99 - 41

17/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 74374
G.Nhất 29054
G.Nhì 70519 - 67354
G.Ba 61528 - 50548 - 88635
29078 - 32013 - 15011
G.Tư 1263 - 5208 - 1909 - 6923
G.Năm 5020 - 1965 - 3394
9295 - 4617 - 1851
G.Sáu 097 - 881 - 633
G.Bảy 58 - 00 - 99 - 41

17/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 74374
G.Nhất 29054
G.Nhì 70519 - 67354
G.Ba 61528 - 50548 - 88635
29078 - 32013 - 15011
G.Tư 1263 - 5208 - 1909 - 6923
G.Năm 5020 - 1965 - 3394
9295 - 4617 - 1851
G.Sáu 097 - 881 - 633
G.Bảy 58 - 00 - 99 - 41