17/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 99469
G.Nhất 18769
G.Nhì 94451 - 50102
G.Ba 36129 - 33997 - 24679
83445 - 60238 - 87921
G.Tư 3070 - 8848 - 0414 - 7478
G.Năm 6518 - 5938 - 5335
1300 - 7211 - 4133
G.Sáu 892 - 149 - 201
G.Bảy 13 - 00 - 09 - 18

17/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 99469
G.Nhất 18769
G.Nhì 94451 - 50102
G.Ba 36129 - 33997 - 24679
83445 - 60238 - 87921
G.Tư 3070 - 8848 - 0414 - 7478
G.Năm 6518 - 5938 - 5335
1300 - 7211 - 4133
G.Sáu 892 - 149 - 201
G.Bảy 13 - 00 - 09 - 18

17/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 99469
G.Nhất 18769
G.Nhì 94451 - 50102
G.Ba 36129 - 33997 - 24679
83445 - 60238 - 87921
G.Tư 3070 - 8848 - 0414 - 7478
G.Năm 6518 - 5938 - 5335
1300 - 7211 - 4133
G.Sáu 892 - 149 - 201
G.Bảy 13 - 00 - 09 - 18

17/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 99469
G.Nhất 18769
G.Nhì 94451 - 50102
G.Ba 36129 - 33997 - 24679
83445 - 60238 - 87921
G.Tư 3070 - 8848 - 0414 - 7478
G.Năm 6518 - 5938 - 5335
1300 - 7211 - 4133
G.Sáu 892 - 149 - 201
G.Bảy 13 - 00 - 09 - 18