18/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04289
G.Nhất 05242
G.Nhì 95071 - 64877
G.Ba 34673 - 64527 - 40670
50986 - 05702 - 31069
G.Tư 9439 - 0223 - 1726 - 4099
G.Năm 6377 - 2525 - 1347
3788 - 2872 - 1798
G.Sáu 548 - 660 - 831
G.Bảy 29 - 18 - 94 - 15

18/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04289
G.Nhất 05242
G.Nhì 95071 - 64877
G.Ba 34673 - 64527 - 40670
50986 - 05702 - 31069
G.Tư 9439 - 0223 - 1726 - 4099
G.Năm 6377 - 2525 - 1347
3788 - 2872 - 1798
G.Sáu 548 - 660 - 831
G.Bảy 29 - 18 - 94 - 15

18/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04289
G.Nhất 05242
G.Nhì 95071 - 64877
G.Ba 34673 - 64527 - 40670
50986 - 05702 - 31069
G.Tư 9439 - 0223 - 1726 - 4099
G.Năm 6377 - 2525 - 1347
3788 - 2872 - 1798
G.Sáu 548 - 660 - 831
G.Bảy 29 - 18 - 94 - 15

18/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04289
G.Nhất 05242
G.Nhì 95071 - 64877
G.Ba 34673 - 64527 - 40670
50986 - 05702 - 31069
G.Tư 9439 - 0223 - 1726 - 4099
G.Năm 6377 - 2525 - 1347
3788 - 2872 - 1798
G.Sáu 548 - 660 - 831
G.Bảy 29 - 18 - 94 - 15