18/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 41334
G.Nhất 84633
G.Nhì 72738 - 00524
G.Ba 18777 - 03831 - 84391
89767 - 83971 - 46277
G.Tư 6034 - 2275 - 0216 - 2821
G.Năm 9548 - 1032 - 2492
4431 - 5680 - 1932
G.Sáu 794 - 392 - 508
G.Bảy 31 - 62 - 72 - 67

18/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 41334
G.Nhất 84633
G.Nhì 72738 - 00524
G.Ba 18777 - 03831 - 84391
89767 - 83971 - 46277
G.Tư 6034 - 2275 - 0216 - 2821
G.Năm 9548 - 1032 - 2492
4431 - 5680 - 1932
G.Sáu 794 - 392 - 508
G.Bảy 31 - 62 - 72 - 67

18/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 41334
G.Nhất 84633
G.Nhì 72738 - 00524
G.Ba 18777 - 03831 - 84391
89767 - 83971 - 46277
G.Tư 6034 - 2275 - 0216 - 2821
G.Năm 9548 - 1032 - 2492
4431 - 5680 - 1932
G.Sáu 794 - 392 - 508
G.Bảy 31 - 62 - 72 - 67

18/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 41334
G.Nhất 84633
G.Nhì 72738 - 00524
G.Ba 18777 - 03831 - 84391
89767 - 83971 - 46277
G.Tư 6034 - 2275 - 0216 - 2821
G.Năm 9548 - 1032 - 2492
4431 - 5680 - 1932
G.Sáu 794 - 392 - 508
G.Bảy 31 - 62 - 72 - 67