18/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54399
G.Nhất 81519
G.Nhì 40486 - 17385
G.Ba 43886 - 92649 - 78506
89920 - 91700 - 35527
G.Tư 8096 - 7461 - 0106 - 7351
G.Năm 4311 - 1637 - 9863
1686 - 1203 - 9123
G.Sáu 653 - 013 - 296
G.Bảy 90 - 92 - 12 - 36

18/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54399
G.Nhất 81519
G.Nhì 40486 - 17385
G.Ba 43886 - 92649 - 78506
89920 - 91700 - 35527
G.Tư 8096 - 7461 - 0106 - 7351
G.Năm 4311 - 1637 - 9863
1686 - 1203 - 9123
G.Sáu 653 - 013 - 296
G.Bảy 90 - 92 - 12 - 36

18/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54399
G.Nhất 81519
G.Nhì 40486 - 17385
G.Ba 43886 - 92649 - 78506
89920 - 91700 - 35527
G.Tư 8096 - 7461 - 0106 - 7351
G.Năm 4311 - 1637 - 9863
1686 - 1203 - 9123
G.Sáu 653 - 013 - 296
G.Bảy 90 - 92 - 12 - 36

18/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54399
G.Nhất 81519
G.Nhì 40486 - 17385
G.Ba 43886 - 92649 - 78506
89920 - 91700 - 35527
G.Tư 8096 - 7461 - 0106 - 7351
G.Năm 4311 - 1637 - 9863
1686 - 1203 - 9123
G.Sáu 653 - 013 - 296
G.Bảy 90 - 92 - 12 - 36