18/05
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91322
G.Nhất 34422
G.Nhì 54587 - 91207
G.Ba 65370 - 28969 - 87605
86304 - 25261 - 47953
G.Tư 8722 - 3565 - 3622 - 9776
G.Năm 9794 - 6034 - 3664
4804 - 5847 - 1109
G.Sáu 439 - 382 - 725
G.Bảy 17 - 18 - 19 - 80

18/05
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91322
G.Nhất 34422
G.Nhì 54587 - 91207
G.Ba 65370 - 28969 - 87605
86304 - 25261 - 47953
G.Tư 8722 - 3565 - 3622 - 9776
G.Năm 9794 - 6034 - 3664
4804 - 5847 - 1109
G.Sáu 439 - 382 - 725
G.Bảy 17 - 18 - 19 - 80

18/05
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91322
G.Nhất 34422
G.Nhì 54587 - 91207
G.Ba 65370 - 28969 - 87605
86304 - 25261 - 47953
G.Tư 8722 - 3565 - 3622 - 9776
G.Năm 9794 - 6034 - 3664
4804 - 5847 - 1109
G.Sáu 439 - 382 - 725
G.Bảy 17 - 18 - 19 - 80

18/05
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91322
G.Nhất 34422
G.Nhì 54587 - 91207
G.Ba 65370 - 28969 - 87605
86304 - 25261 - 47953
G.Tư 8722 - 3565 - 3622 - 9776
G.Năm 9794 - 6034 - 3664
4804 - 5847 - 1109
G.Sáu 439 - 382 - 725
G.Bảy 17 - 18 - 19 - 80