18/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86133
G.Nhất 56697
G.Nhì 41104 - 06349
G.Ba 28749 - 27284 - 04137
37947 - 41001 - 78224
G.Tư 1780 - 7596 - 4593 - 5824
G.Năm 1391 - 2673 - 8181
7399 - 3851 - 4870
G.Sáu 501 - 069 - 440
G.Bảy 34 - 88 - 53 - 68

18/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86133
G.Nhất 56697
G.Nhì 41104 - 06349
G.Ba 28749 - 27284 - 04137
37947 - 41001 - 78224
G.Tư 1780 - 7596 - 4593 - 5824
G.Năm 1391 - 2673 - 8181
7399 - 3851 - 4870
G.Sáu 501 - 069 - 440
G.Bảy 34 - 88 - 53 - 68

18/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86133
G.Nhất 56697
G.Nhì 41104 - 06349
G.Ba 28749 - 27284 - 04137
37947 - 41001 - 78224
G.Tư 1780 - 7596 - 4593 - 5824
G.Năm 1391 - 2673 - 8181
7399 - 3851 - 4870
G.Sáu 501 - 069 - 440
G.Bảy 34 - 88 - 53 - 68

18/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86133
G.Nhất 56697
G.Nhì 41104 - 06349
G.Ba 28749 - 27284 - 04137
37947 - 41001 - 78224
G.Tư 1780 - 7596 - 4593 - 5824
G.Năm 1391 - 2673 - 8181
7399 - 3851 - 4870
G.Sáu 501 - 069 - 440
G.Bảy 34 - 88 - 53 - 68