18/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86598
G.Nhất 39828
G.Nhì 79262 - 02646
G.Ba 41699 - 13988 - 10483
70653 - 23279 - 54378
G.Tư 8247 - 3674 - 4100 - 4620
G.Năm 4640 - 9007 - 6357
2581 - 3965 - 3987
G.Sáu 795 - 727 - 094
G.Bảy 60 - 23 - 39 - 19

18/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86598
G.Nhất 39828
G.Nhì 79262 - 02646
G.Ba 41699 - 13988 - 10483
70653 - 23279 - 54378
G.Tư 8247 - 3674 - 4100 - 4620
G.Năm 4640 - 9007 - 6357
2581 - 3965 - 3987
G.Sáu 795 - 727 - 094
G.Bảy 60 - 23 - 39 - 19

18/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86598
G.Nhất 39828
G.Nhì 79262 - 02646
G.Ba 41699 - 13988 - 10483
70653 - 23279 - 54378
G.Tư 8247 - 3674 - 4100 - 4620
G.Năm 4640 - 9007 - 6357
2581 - 3965 - 3987
G.Sáu 795 - 727 - 094
G.Bảy 60 - 23 - 39 - 19

18/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 86598
G.Nhất 39828
G.Nhì 79262 - 02646
G.Ba 41699 - 13988 - 10483
70653 - 23279 - 54378
G.Tư 8247 - 3674 - 4100 - 4620
G.Năm 4640 - 9007 - 6357
2581 - 3965 - 3987
G.Sáu 795 - 727 - 094
G.Bảy 60 - 23 - 39 - 19