18/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 16644
G.Nhất 23276
G.Nhì 54064 - 35249
G.Ba 15875 - 83234 - 58265
89943 - 47425 - 14062
G.Tư 1850 - 2438 - 0171 - 7231
G.Năm 2798 - 7737 - 9514
6121 - 2643 - 9829
G.Sáu 636 - 486 - 856
G.Bảy 70 - 54 - 05 - 77

18/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 16644
G.Nhất 23276
G.Nhì 54064 - 35249
G.Ba 15875 - 83234 - 58265
89943 - 47425 - 14062
G.Tư 1850 - 2438 - 0171 - 7231
G.Năm 2798 - 7737 - 9514
6121 - 2643 - 9829
G.Sáu 636 - 486 - 856
G.Bảy 70 - 54 - 05 - 77

18/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 16644
G.Nhất 23276
G.Nhì 54064 - 35249
G.Ba 15875 - 83234 - 58265
89943 - 47425 - 14062
G.Tư 1850 - 2438 - 0171 - 7231
G.Năm 2798 - 7737 - 9514
6121 - 2643 - 9829
G.Sáu 636 - 486 - 856
G.Bảy 70 - 54 - 05 - 77

18/11
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 16644
G.Nhất 23276
G.Nhì 54064 - 35249
G.Ba 15875 - 83234 - 58265
89943 - 47425 - 14062
G.Tư 1850 - 2438 - 0171 - 7231
G.Năm 2798 - 7737 - 9514
6121 - 2643 - 9829
G.Sáu 636 - 486 - 856
G.Bảy 70 - 54 - 05 - 77