18/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 84415
G.Nhất 40675
G.Nhì 10232 - 12365
G.Ba 28201 - 81242 - 31878
66321 - 69183 - 49209
G.Tư 3164 - 9310 - 5574 - 3257
G.Năm 8177 - 0092 - 7116
3076 - 2652 - 6349
G.Sáu 939 - 694 - 183
G.Bảy 28 - 57 - 77 - 36

18/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 84415
G.Nhất 40675
G.Nhì 10232 - 12365
G.Ba 28201 - 81242 - 31878
66321 - 69183 - 49209
G.Tư 3164 - 9310 - 5574 - 3257
G.Năm 8177 - 0092 - 7116
3076 - 2652 - 6349
G.Sáu 939 - 694 - 183
G.Bảy 28 - 57 - 77 - 36

18/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 84415
G.Nhất 40675
G.Nhì 10232 - 12365
G.Ba 28201 - 81242 - 31878
66321 - 69183 - 49209
G.Tư 3164 - 9310 - 5574 - 3257
G.Năm 8177 - 0092 - 7116
3076 - 2652 - 6349
G.Sáu 939 - 694 - 183
G.Bảy 28 - 57 - 77 - 36

18/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 84415
G.Nhất 40675
G.Nhì 10232 - 12365
G.Ba 28201 - 81242 - 31878
66321 - 69183 - 49209
G.Tư 3164 - 9310 - 5574 - 3257
G.Năm 8177 - 0092 - 7116
3076 - 2652 - 6349
G.Sáu 939 - 694 - 183
G.Bảy 28 - 57 - 77 - 36