19/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71892
G.Nhất 00967
G.Nhì 76205 - 84573
G.Ba 46326 - 54946 - 97053
56226 - 70714 - 61043
G.Tư 6340 - 3945 - 0048 - 2066
G.Năm 1714 - 8635 - 0031
8551 - 4438 - 4918
G.Sáu 163 - 257 - 436
G.Bảy 34 - 64 - 70 - 85

19/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71892
G.Nhất 00967
G.Nhì 76205 - 84573
G.Ba 46326 - 54946 - 97053
56226 - 70714 - 61043
G.Tư 6340 - 3945 - 0048 - 2066
G.Năm 1714 - 8635 - 0031
8551 - 4438 - 4918
G.Sáu 163 - 257 - 436
G.Bảy 34 - 64 - 70 - 85

19/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71892
G.Nhất 00967
G.Nhì 76205 - 84573
G.Ba 46326 - 54946 - 97053
56226 - 70714 - 61043
G.Tư 6340 - 3945 - 0048 - 2066
G.Năm 1714 - 8635 - 0031
8551 - 4438 - 4918
G.Sáu 163 - 257 - 436
G.Bảy 34 - 64 - 70 - 85

19/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71892
G.Nhất 00967
G.Nhì 76205 - 84573
G.Ba 46326 - 54946 - 97053
56226 - 70714 - 61043
G.Tư 6340 - 3945 - 0048 - 2066
G.Năm 1714 - 8635 - 0031
8551 - 4438 - 4918
G.Sáu 163 - 257 - 436
G.Bảy 34 - 64 - 70 - 85