19/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23677
G.Nhất 32856
G.Nhì 88201 - 31483
G.Ba 31721 - 22939 - 19393
86338 - 94480 - 25520
G.Tư 6750 - 4933 - 2122 - 0719
G.Năm 8448 - 8313 - 5584
9527 - 1697 - 4703
G.Sáu 248 - 646 - 116
G.Bảy 67 - 96 - 55 - 52

19/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23677
G.Nhất 32856
G.Nhì 88201 - 31483
G.Ba 31721 - 22939 - 19393
86338 - 94480 - 25520
G.Tư 6750 - 4933 - 2122 - 0719
G.Năm 8448 - 8313 - 5584
9527 - 1697 - 4703
G.Sáu 248 - 646 - 116
G.Bảy 67 - 96 - 55 - 52

19/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23677
G.Nhất 32856
G.Nhì 88201 - 31483
G.Ba 31721 - 22939 - 19393
86338 - 94480 - 25520
G.Tư 6750 - 4933 - 2122 - 0719
G.Năm 8448 - 8313 - 5584
9527 - 1697 - 4703
G.Sáu 248 - 646 - 116
G.Bảy 67 - 96 - 55 - 52

19/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23677
G.Nhất 32856
G.Nhì 88201 - 31483
G.Ba 31721 - 22939 - 19393
86338 - 94480 - 25520
G.Tư 6750 - 4933 - 2122 - 0719
G.Năm 8448 - 8313 - 5584
9527 - 1697 - 4703
G.Sáu 248 - 646 - 116
G.Bảy 67 - 96 - 55 - 52