19/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 39473
G.Nhất 88431
G.Nhì 31815 - 38423
G.Ba 64458 - 89906 - 03787
27881 - 94072 - 71547
G.Tư 5191 - 5100 - 9125 - 0817
G.Năm 8470 - 8897 - 3780
7097 - 7989 - 1463
G.Sáu 754 - 571 - 139
G.Bảy 32 - 39 - 05 - 47

19/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 39473
G.Nhất 88431
G.Nhì 31815 - 38423
G.Ba 64458 - 89906 - 03787
27881 - 94072 - 71547
G.Tư 5191 - 5100 - 9125 - 0817
G.Năm 8470 - 8897 - 3780
7097 - 7989 - 1463
G.Sáu 754 - 571 - 139
G.Bảy 32 - 39 - 05 - 47

19/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 39473
G.Nhất 88431
G.Nhì 31815 - 38423
G.Ba 64458 - 89906 - 03787
27881 - 94072 - 71547
G.Tư 5191 - 5100 - 9125 - 0817
G.Năm 8470 - 8897 - 3780
7097 - 7989 - 1463
G.Sáu 754 - 571 - 139
G.Bảy 32 - 39 - 05 - 47

19/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 39473
G.Nhất 88431
G.Nhì 31815 - 38423
G.Ba 64458 - 89906 - 03787
27881 - 94072 - 71547
G.Tư 5191 - 5100 - 9125 - 0817
G.Năm 8470 - 8897 - 3780
7097 - 7989 - 1463
G.Sáu 754 - 571 - 139
G.Bảy 32 - 39 - 05 - 47