19/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29853
G.Nhất 88266
G.Nhì 35116 - 82733
G.Ba 19208 - 81297 - 27993
87142 - 90686 - 18990
G.Tư 4661 - 0076 - 9153 - 5327
G.Năm 7791 - 7167 - 1968
1478 - 5800 - 0175
G.Sáu 787 - 279 - 455
G.Bảy 45 - 21 - 58 - 89

19/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29853
G.Nhất 88266
G.Nhì 35116 - 82733
G.Ba 19208 - 81297 - 27993
87142 - 90686 - 18990
G.Tư 4661 - 0076 - 9153 - 5327
G.Năm 7791 - 7167 - 1968
1478 - 5800 - 0175
G.Sáu 787 - 279 - 455
G.Bảy 45 - 21 - 58 - 89

19/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29853
G.Nhất 88266
G.Nhì 35116 - 82733
G.Ba 19208 - 81297 - 27993
87142 - 90686 - 18990
G.Tư 4661 - 0076 - 9153 - 5327
G.Năm 7791 - 7167 - 1968
1478 - 5800 - 0175
G.Sáu 787 - 279 - 455
G.Bảy 45 - 21 - 58 - 89

19/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29853
G.Nhất 88266
G.Nhì 35116 - 82733
G.Ba 19208 - 81297 - 27993
87142 - 90686 - 18990
G.Tư 4661 - 0076 - 9153 - 5327
G.Năm 7791 - 7167 - 1968
1478 - 5800 - 0175
G.Sáu 787 - 279 - 455
G.Bảy 45 - 21 - 58 - 89