19/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 96177
G.Nhất 66140
G.Nhì 94217 - 08508
G.Ba 36240 - 17987 - 67583
17113 - 10151 - 85781
G.Tư 9808 - 3449 - 4965 - 4217
G.Năm 2257 - 5977 - 4953
3851 - 1657 - 1320
G.Sáu 574 - 130 - 069
G.Bảy 81 - 62 - 30 - 82

19/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 96177
G.Nhất 66140
G.Nhì 94217 - 08508
G.Ba 36240 - 17987 - 67583
17113 - 10151 - 85781
G.Tư 9808 - 3449 - 4965 - 4217
G.Năm 2257 - 5977 - 4953
3851 - 1657 - 1320
G.Sáu 574 - 130 - 069
G.Bảy 81 - 62 - 30 - 82

19/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 96177
G.Nhất 66140
G.Nhì 94217 - 08508
G.Ba 36240 - 17987 - 67583
17113 - 10151 - 85781
G.Tư 9808 - 3449 - 4965 - 4217
G.Năm 2257 - 5977 - 4953
3851 - 1657 - 1320
G.Sáu 574 - 130 - 069
G.Bảy 81 - 62 - 30 - 82

19/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 96177
G.Nhất 66140
G.Nhì 94217 - 08508
G.Ba 36240 - 17987 - 67583
17113 - 10151 - 85781
G.Tư 9808 - 3449 - 4965 - 4217
G.Năm 2257 - 5977 - 4953
3851 - 1657 - 1320
G.Sáu 574 - 130 - 069
G.Bảy 81 - 62 - 30 - 82