19/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91214
G.Nhất 39092
G.Nhì 49787 - 32635
G.Ba 92715 - 73561 - 29872
93170 - 54264 - 82265
G.Tư 9902 - 8119 - 1994 - 4505
G.Năm 3125 - 1093 - 4267
8324 - 9489 - 9241
G.Sáu 513 - 367 - 957
G.Bảy 59 - 54 - 16 - 83

19/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91214
G.Nhất 39092
G.Nhì 49787 - 32635
G.Ba 92715 - 73561 - 29872
93170 - 54264 - 82265
G.Tư 9902 - 8119 - 1994 - 4505
G.Năm 3125 - 1093 - 4267
8324 - 9489 - 9241
G.Sáu 513 - 367 - 957
G.Bảy 59 - 54 - 16 - 83

19/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91214
G.Nhất 39092
G.Nhì 49787 - 32635
G.Ba 92715 - 73561 - 29872
93170 - 54264 - 82265
G.Tư 9902 - 8119 - 1994 - 4505
G.Năm 3125 - 1093 - 4267
8324 - 9489 - 9241
G.Sáu 513 - 367 - 957
G.Bảy 59 - 54 - 16 - 83

19/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 91214
G.Nhất 39092
G.Nhì 49787 - 32635
G.Ba 92715 - 73561 - 29872
93170 - 54264 - 82265
G.Tư 9902 - 8119 - 1994 - 4505
G.Năm 3125 - 1093 - 4267
8324 - 9489 - 9241
G.Sáu 513 - 367 - 957
G.Bảy 59 - 54 - 16 - 83