20/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65208
G.Nhất 55223
G.Nhì 07010 - 34387
G.Ba 20869 - 01911 - 46035
14971 - 85545 - 83460
G.Tư 7858 - 6779 - 2452 - 3511
G.Năm 0574 - 6987 - 0889
1676 - 3179 - 8622
G.Sáu 547 - 914 - 882
G.Bảy 72 - 54 - 95 - 92

20/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65208
G.Nhất 55223
G.Nhì 07010 - 34387
G.Ba 20869 - 01911 - 46035
14971 - 85545 - 83460
G.Tư 7858 - 6779 - 2452 - 3511
G.Năm 0574 - 6987 - 0889
1676 - 3179 - 8622
G.Sáu 547 - 914 - 882
G.Bảy 72 - 54 - 95 - 92

20/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65208
G.Nhất 55223
G.Nhì 07010 - 34387
G.Ba 20869 - 01911 - 46035
14971 - 85545 - 83460
G.Tư 7858 - 6779 - 2452 - 3511
G.Năm 0574 - 6987 - 0889
1676 - 3179 - 8622
G.Sáu 547 - 914 - 882
G.Bảy 72 - 54 - 95 - 92

20/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65208
G.Nhất 55223
G.Nhì 07010 - 34387
G.Ba 20869 - 01911 - 46035
14971 - 85545 - 83460
G.Tư 7858 - 6779 - 2452 - 3511
G.Năm 0574 - 6987 - 0889
1676 - 3179 - 8622
G.Sáu 547 - 914 - 882
G.Bảy 72 - 54 - 95 - 92