20/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28716
G.Nhất 60764
G.Nhì 19329 - 25694
G.Ba 28164 - 95332 - 04087
57541 - 61255 - 04098
G.Tư 2787 - 2150 - 9355 - 1033
G.Năm 4548 - 8688 - 0833
2444 - 4343 - 5394
G.Sáu 666 - 471 - 422
G.Bảy 73 - 41 - 51 - 43

20/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28716
G.Nhất 60764
G.Nhì 19329 - 25694
G.Ba 28164 - 95332 - 04087
57541 - 61255 - 04098
G.Tư 2787 - 2150 - 9355 - 1033
G.Năm 4548 - 8688 - 0833
2444 - 4343 - 5394
G.Sáu 666 - 471 - 422
G.Bảy 73 - 41 - 51 - 43

20/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28716
G.Nhất 60764
G.Nhì 19329 - 25694
G.Ba 28164 - 95332 - 04087
57541 - 61255 - 04098
G.Tư 2787 - 2150 - 9355 - 1033
G.Năm 4548 - 8688 - 0833
2444 - 4343 - 5394
G.Sáu 666 - 471 - 422
G.Bảy 73 - 41 - 51 - 43

20/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28716
G.Nhất 60764
G.Nhì 19329 - 25694
G.Ba 28164 - 95332 - 04087
57541 - 61255 - 04098
G.Tư 2787 - 2150 - 9355 - 1033
G.Năm 4548 - 8688 - 0833
2444 - 4343 - 5394
G.Sáu 666 - 471 - 422
G.Bảy 73 - 41 - 51 - 43