20/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20824
G.Nhất 01740
G.Nhì 08150 - 76859
G.Ba 77257 - 99634 - 09195
73097 - 84124 - 65293
G.Tư 4451 - 8567 - 2454 - 8293
G.Năm 2186 - 2703 - 3827
8519 - 2139 - 0401
G.Sáu 395 - 841 - 056
G.Bảy 49 - 27 - 85 - 83

20/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20824
G.Nhất 01740
G.Nhì 08150 - 76859
G.Ba 77257 - 99634 - 09195
73097 - 84124 - 65293
G.Tư 4451 - 8567 - 2454 - 8293
G.Năm 2186 - 2703 - 3827
8519 - 2139 - 0401
G.Sáu 395 - 841 - 056
G.Bảy 49 - 27 - 85 - 83

20/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20824
G.Nhất 01740
G.Nhì 08150 - 76859
G.Ba 77257 - 99634 - 09195
73097 - 84124 - 65293
G.Tư 4451 - 8567 - 2454 - 8293
G.Năm 2186 - 2703 - 3827
8519 - 2139 - 0401
G.Sáu 395 - 841 - 056
G.Bảy 49 - 27 - 85 - 83

20/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20824
G.Nhất 01740
G.Nhì 08150 - 76859
G.Ba 77257 - 99634 - 09195
73097 - 84124 - 65293
G.Tư 4451 - 8567 - 2454 - 8293
G.Năm 2186 - 2703 - 3827
8519 - 2139 - 0401
G.Sáu 395 - 841 - 056
G.Bảy 49 - 27 - 85 - 83