20/04
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29379
G.Nhất 29822
G.Nhì 24933 - 27395
G.Ba 63254 - 65829 - 39579
26917 - 20063 - 91422
G.Tư 9186 - 1763 - 9385 - 1320
G.Năm 5451 - 3289 - 0892
4290 - 1448 - 7357
G.Sáu 899 - 689 - 390
G.Bảy 05 - 60 - 99 - 33

20/04
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29379
G.Nhất 29822
G.Nhì 24933 - 27395
G.Ba 63254 - 65829 - 39579
26917 - 20063 - 91422
G.Tư 9186 - 1763 - 9385 - 1320
G.Năm 5451 - 3289 - 0892
4290 - 1448 - 7357
G.Sáu 899 - 689 - 390
G.Bảy 05 - 60 - 99 - 33

20/04
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29379
G.Nhất 29822
G.Nhì 24933 - 27395
G.Ba 63254 - 65829 - 39579
26917 - 20063 - 91422
G.Tư 9186 - 1763 - 9385 - 1320
G.Năm 5451 - 3289 - 0892
4290 - 1448 - 7357
G.Sáu 899 - 689 - 390
G.Bảy 05 - 60 - 99 - 33

20/04
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29379
G.Nhất 29822
G.Nhì 24933 - 27395
G.Ba 63254 - 65829 - 39579
26917 - 20063 - 91422
G.Tư 9186 - 1763 - 9385 - 1320
G.Năm 5451 - 3289 - 0892
4290 - 1448 - 7357
G.Sáu 899 - 689 - 390
G.Bảy 05 - 60 - 99 - 33