20/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 43464
G.Nhất 93972
G.Nhì 68146 - 13245
G.Ba 63982 - 99181 - 35268
27480 - 59551 - 49534
G.Tư 2781 - 1382 - 9744 - 8878
G.Năm 2181 - 7683 - 5356
0520 - 3021 - 9102
G.Sáu 807 - 376 - 552
G.Bảy 60 - 01 - 47 - 15

20/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 43464
G.Nhất 93972
G.Nhì 68146 - 13245
G.Ba 63982 - 99181 - 35268
27480 - 59551 - 49534
G.Tư 2781 - 1382 - 9744 - 8878
G.Năm 2181 - 7683 - 5356
0520 - 3021 - 9102
G.Sáu 807 - 376 - 552
G.Bảy 60 - 01 - 47 - 15

20/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 43464
G.Nhất 93972
G.Nhì 68146 - 13245
G.Ba 63982 - 99181 - 35268
27480 - 59551 - 49534
G.Tư 2781 - 1382 - 9744 - 8878
G.Năm 2181 - 7683 - 5356
0520 - 3021 - 9102
G.Sáu 807 - 376 - 552
G.Bảy 60 - 01 - 47 - 15

20/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 43464
G.Nhất 93972
G.Nhì 68146 - 13245
G.Ba 63982 - 99181 - 35268
27480 - 59551 - 49534
G.Tư 2781 - 1382 - 9744 - 8878
G.Năm 2181 - 7683 - 5356
0520 - 3021 - 9102
G.Sáu 807 - 376 - 552
G.Bảy 60 - 01 - 47 - 15