20/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81615
G.Nhất 64598
G.Nhì 77577 - 15569
G.Ba 42049 - 65582 - 12321
81482 - 87368 - 25578
G.Tư 5363 - 4650 - 7013 - 1617
G.Năm 5039 - 2768 - 7517
1953 - 5007 - 9911
G.Sáu 470 - 150 - 961
G.Bảy 58 - 78 - 45 - 84

20/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81615
G.Nhất 64598
G.Nhì 77577 - 15569
G.Ba 42049 - 65582 - 12321
81482 - 87368 - 25578
G.Tư 5363 - 4650 - 7013 - 1617
G.Năm 5039 - 2768 - 7517
1953 - 5007 - 9911
G.Sáu 470 - 150 - 961
G.Bảy 58 - 78 - 45 - 84

20/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81615
G.Nhất 64598
G.Nhì 77577 - 15569
G.Ba 42049 - 65582 - 12321
81482 - 87368 - 25578
G.Tư 5363 - 4650 - 7013 - 1617
G.Năm 5039 - 2768 - 7517
1953 - 5007 - 9911
G.Sáu 470 - 150 - 961
G.Bảy 58 - 78 - 45 - 84

20/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81615
G.Nhất 64598
G.Nhì 77577 - 15569
G.Ba 42049 - 65582 - 12321
81482 - 87368 - 25578
G.Tư 5363 - 4650 - 7013 - 1617
G.Năm 5039 - 2768 - 7517
1953 - 5007 - 9911
G.Sáu 470 - 150 - 961
G.Bảy 58 - 78 - 45 - 84