20/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 25132
G.Nhất 62479
G.Nhì 76620 - 28020
G.Ba 77936 - 73016 - 41714
84749 - 40382 - 53952
G.Tư 0553 - 9029 - 7828 - 8713
G.Năm 6440 - 7413 - 1958
6687 - 6379 - 3140
G.Sáu 697 - 548 - 461
G.Bảy 09 - 53 - 87 - 97

20/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 25132
G.Nhất 62479
G.Nhì 76620 - 28020
G.Ba 77936 - 73016 - 41714
84749 - 40382 - 53952
G.Tư 0553 - 9029 - 7828 - 8713
G.Năm 6440 - 7413 - 1958
6687 - 6379 - 3140
G.Sáu 697 - 548 - 461
G.Bảy 09 - 53 - 87 - 97

20/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 25132
G.Nhất 62479
G.Nhì 76620 - 28020
G.Ba 77936 - 73016 - 41714
84749 - 40382 - 53952
G.Tư 0553 - 9029 - 7828 - 8713
G.Năm 6440 - 7413 - 1958
6687 - 6379 - 3140
G.Sáu 697 - 548 - 461
G.Bảy 09 - 53 - 87 - 97

20/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 25132
G.Nhất 62479
G.Nhì 76620 - 28020
G.Ba 77936 - 73016 - 41714
84749 - 40382 - 53952
G.Tư 0553 - 9029 - 7828 - 8713
G.Năm 6440 - 7413 - 1958
6687 - 6379 - 3140
G.Sáu 697 - 548 - 461
G.Bảy 09 - 53 - 87 - 97