20/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17705
G.Nhất 00144
G.Nhì 09232 - 26251
G.Ba 53599 - 26866 - 23572
68353 - 09577 - 52954
G.Tư 4677 - 1983 - 6011 - 0901
G.Năm 6488 - 3338 - 1809
5634 - 5690 - 1035
G.Sáu 699 - 685 - 645
G.Bảy 87 - 30 - 16 - 56

20/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17705
G.Nhất 00144
G.Nhì 09232 - 26251
G.Ba 53599 - 26866 - 23572
68353 - 09577 - 52954
G.Tư 4677 - 1983 - 6011 - 0901
G.Năm 6488 - 3338 - 1809
5634 - 5690 - 1035
G.Sáu 699 - 685 - 645
G.Bảy 87 - 30 - 16 - 56

20/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17705
G.Nhất 00144
G.Nhì 09232 - 26251
G.Ba 53599 - 26866 - 23572
68353 - 09577 - 52954
G.Tư 4677 - 1983 - 6011 - 0901
G.Năm 6488 - 3338 - 1809
5634 - 5690 - 1035
G.Sáu 699 - 685 - 645
G.Bảy 87 - 30 - 16 - 56

20/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17705
G.Nhất 00144
G.Nhì 09232 - 26251
G.Ba 53599 - 26866 - 23572
68353 - 09577 - 52954
G.Tư 4677 - 1983 - 6011 - 0901
G.Năm 6488 - 3338 - 1809
5634 - 5690 - 1035
G.Sáu 699 - 685 - 645
G.Bảy 87 - 30 - 16 - 56