20/08
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 41265
G.Nhất 73061
G.Nhì 87238 - 32032
G.Ba 91778 - 61653 - 23445
95454 - 44159 - 39497
G.Tư 1953 - 9300 - 8184 - 3050
G.Năm 1575 - 5068 - 7419
5479 - 6961 - 5421
G.Sáu 772 - 784 - 753
G.Bảy 51 - 08 - 19 - 84

20/08
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 41265
G.Nhất 73061
G.Nhì 87238 - 32032
G.Ba 91778 - 61653 - 23445
95454 - 44159 - 39497
G.Tư 1953 - 9300 - 8184 - 3050
G.Năm 1575 - 5068 - 7419
5479 - 6961 - 5421
G.Sáu 772 - 784 - 753
G.Bảy 51 - 08 - 19 - 84

20/08
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 41265
G.Nhất 73061
G.Nhì 87238 - 32032
G.Ba 91778 - 61653 - 23445
95454 - 44159 - 39497
G.Tư 1953 - 9300 - 8184 - 3050
G.Năm 1575 - 5068 - 7419
5479 - 6961 - 5421
G.Sáu 772 - 784 - 753
G.Bảy 51 - 08 - 19 - 84

20/08
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 41265
G.Nhất 73061
G.Nhì 87238 - 32032
G.Ba 91778 - 61653 - 23445
95454 - 44159 - 39497
G.Tư 1953 - 9300 - 8184 - 3050
G.Năm 1575 - 5068 - 7419
5479 - 6961 - 5421
G.Sáu 772 - 784 - 753
G.Bảy 51 - 08 - 19 - 84