20/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 72328
G.Nhất 18300
G.Nhì 24627 - 00463
G.Ba 65434 - 30534 - 72131
43422 - 59804 - 66679
G.Tư 3693 - 7732 - 8131 - 5045
G.Năm 7883 - 4890 - 7025
7849 - 0149 - 6971
G.Sáu 556 - 658 - 101
G.Bảy 49 - 13 - 80 - 66

20/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 72328
G.Nhất 18300
G.Nhì 24627 - 00463
G.Ba 65434 - 30534 - 72131
43422 - 59804 - 66679
G.Tư 3693 - 7732 - 8131 - 5045
G.Năm 7883 - 4890 - 7025
7849 - 0149 - 6971
G.Sáu 556 - 658 - 101
G.Bảy 49 - 13 - 80 - 66

20/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 72328
G.Nhất 18300
G.Nhì 24627 - 00463
G.Ba 65434 - 30534 - 72131
43422 - 59804 - 66679
G.Tư 3693 - 7732 - 8131 - 5045
G.Năm 7883 - 4890 - 7025
7849 - 0149 - 6971
G.Sáu 556 - 658 - 101
G.Bảy 49 - 13 - 80 - 66

20/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 72328
G.Nhất 18300
G.Nhì 24627 - 00463
G.Ba 65434 - 30534 - 72131
43422 - 59804 - 66679
G.Tư 3693 - 7732 - 8131 - 5045
G.Năm 7883 - 4890 - 7025
7849 - 0149 - 6971
G.Sáu 556 - 658 - 101
G.Bảy 49 - 13 - 80 - 66