20/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90157
G.Nhất 49318
G.Nhì 41817 - 93470
G.Ba 67476 - 65881 - 37237
44164 - 59594 - 05200
G.Tư 6726 - 0297 - 9623 - 9801
G.Năm 1285 - 8030 - 1710
2836 - 6037 - 4639
G.Sáu 125 - 653 - 625
G.Bảy 92 - 72 - 64 - 10

20/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90157
G.Nhất 49318
G.Nhì 41817 - 93470
G.Ba 67476 - 65881 - 37237
44164 - 59594 - 05200
G.Tư 6726 - 0297 - 9623 - 9801
G.Năm 1285 - 8030 - 1710
2836 - 6037 - 4639
G.Sáu 125 - 653 - 625
G.Bảy 92 - 72 - 64 - 10

20/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90157
G.Nhất 49318
G.Nhì 41817 - 93470
G.Ba 67476 - 65881 - 37237
44164 - 59594 - 05200
G.Tư 6726 - 0297 - 9623 - 9801
G.Năm 1285 - 8030 - 1710
2836 - 6037 - 4639
G.Sáu 125 - 653 - 625
G.Bảy 92 - 72 - 64 - 10

20/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90157
G.Nhất 49318
G.Nhì 41817 - 93470
G.Ba 67476 - 65881 - 37237
44164 - 59594 - 05200
G.Tư 6726 - 0297 - 9623 - 9801
G.Năm 1285 - 8030 - 1710
2836 - 6037 - 4639
G.Sáu 125 - 653 - 625
G.Bảy 92 - 72 - 64 - 10