20/10
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 56449
G.Nhất 76644
G.Nhì 26081 - 29056
G.Ba 10246 - 09333 - 44287
03397 - 31724 - 46347
G.Tư 5064 - 2617 - 1255 - 9438
G.Năm 5101 - 5329 - 9957
6899 - 7173 - 1079
G.Sáu 078 - 211 - 930
G.Bảy 93 - 72 - 10 - 29

20/10
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 56449
G.Nhất 76644
G.Nhì 26081 - 29056
G.Ba 10246 - 09333 - 44287
03397 - 31724 - 46347
G.Tư 5064 - 2617 - 1255 - 9438
G.Năm 5101 - 5329 - 9957
6899 - 7173 - 1079
G.Sáu 078 - 211 - 930
G.Bảy 93 - 72 - 10 - 29

20/10
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 56449
G.Nhất 76644
G.Nhì 26081 - 29056
G.Ba 10246 - 09333 - 44287
03397 - 31724 - 46347
G.Tư 5064 - 2617 - 1255 - 9438
G.Năm 5101 - 5329 - 9957
6899 - 7173 - 1079
G.Sáu 078 - 211 - 930
G.Bảy 93 - 72 - 10 - 29

20/10
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 56449
G.Nhất 76644
G.Nhì 26081 - 29056
G.Ba 10246 - 09333 - 44287
03397 - 31724 - 46347
G.Tư 5064 - 2617 - 1255 - 9438
G.Năm 5101 - 5329 - 9957
6899 - 7173 - 1079
G.Sáu 078 - 211 - 930
G.Bảy 93 - 72 - 10 - 29