21/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 89968
G.Nhất 75866
G.Nhì 57039 - 79159
G.Ba 15682 - 14015 - 43743
57048 - 89993 - 40390
G.Tư 7907 - 4602 - 3921 - 6172
G.Năm 8234 - 4764 - 4536
9694 - 6843 - 3812
G.Sáu 974 - 962 - 317
G.Bảy 65 - 40 - 33 - 76

21/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 89968
G.Nhất 75866
G.Nhì 57039 - 79159
G.Ba 15682 - 14015 - 43743
57048 - 89993 - 40390
G.Tư 7907 - 4602 - 3921 - 6172
G.Năm 8234 - 4764 - 4536
9694 - 6843 - 3812
G.Sáu 974 - 962 - 317
G.Bảy 65 - 40 - 33 - 76

21/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 89968
G.Nhất 75866
G.Nhì 57039 - 79159
G.Ba 15682 - 14015 - 43743
57048 - 89993 - 40390
G.Tư 7907 - 4602 - 3921 - 6172
G.Năm 8234 - 4764 - 4536
9694 - 6843 - 3812
G.Sáu 974 - 962 - 317
G.Bảy 65 - 40 - 33 - 76

21/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 89968
G.Nhất 75866
G.Nhì 57039 - 79159
G.Ba 15682 - 14015 - 43743
57048 - 89993 - 40390
G.Tư 7907 - 4602 - 3921 - 6172
G.Năm 8234 - 4764 - 4536
9694 - 6843 - 3812
G.Sáu 974 - 962 - 317
G.Bảy 65 - 40 - 33 - 76