21/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 66103
G.Nhất 27160
G.Nhì 68035 - 90974
G.Ba 16919 - 77595 - 01238
94869 - 69102 - 48123
G.Tư 1026 - 6369 - 5971 - 3693
G.Năm 5829 - 0982 - 9569
9232 - 4006 - 0339
G.Sáu 741 - 391 - 001
G.Bảy 66 - 64 - 30 - 89

21/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 66103
G.Nhất 27160
G.Nhì 68035 - 90974
G.Ba 16919 - 77595 - 01238
94869 - 69102 - 48123
G.Tư 1026 - 6369 - 5971 - 3693
G.Năm 5829 - 0982 - 9569
9232 - 4006 - 0339
G.Sáu 741 - 391 - 001
G.Bảy 66 - 64 - 30 - 89

21/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 66103
G.Nhất 27160
G.Nhì 68035 - 90974
G.Ba 16919 - 77595 - 01238
94869 - 69102 - 48123
G.Tư 1026 - 6369 - 5971 - 3693
G.Năm 5829 - 0982 - 9569
9232 - 4006 - 0339
G.Sáu 741 - 391 - 001
G.Bảy 66 - 64 - 30 - 89

21/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 66103
G.Nhất 27160
G.Nhì 68035 - 90974
G.Ba 16919 - 77595 - 01238
94869 - 69102 - 48123
G.Tư 1026 - 6369 - 5971 - 3693
G.Năm 5829 - 0982 - 9569
9232 - 4006 - 0339
G.Sáu 741 - 391 - 001
G.Bảy 66 - 64 - 30 - 89