21/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04934
G.Nhất 10898
G.Nhì 08895 - 01278
G.Ba 17137 - 01068 - 97069
71807 - 48890 - 43994
G.Tư 7046 - 3826 - 0119 - 5064
G.Năm 5464 - 4498 - 9375
9087 - 1398 - 7094
G.Sáu 378 - 159 - 040
G.Bảy 37 - 57 - 56 - 29

21/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04934
G.Nhất 10898
G.Nhì 08895 - 01278
G.Ba 17137 - 01068 - 97069
71807 - 48890 - 43994
G.Tư 7046 - 3826 - 0119 - 5064
G.Năm 5464 - 4498 - 9375
9087 - 1398 - 7094
G.Sáu 378 - 159 - 040
G.Bảy 37 - 57 - 56 - 29

21/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04934
G.Nhất 10898
G.Nhì 08895 - 01278
G.Ba 17137 - 01068 - 97069
71807 - 48890 - 43994
G.Tư 7046 - 3826 - 0119 - 5064
G.Năm 5464 - 4498 - 9375
9087 - 1398 - 7094
G.Sáu 378 - 159 - 040
G.Bảy 37 - 57 - 56 - 29

21/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04934
G.Nhất 10898
G.Nhì 08895 - 01278
G.Ba 17137 - 01068 - 97069
71807 - 48890 - 43994
G.Tư 7046 - 3826 - 0119 - 5064
G.Năm 5464 - 4498 - 9375
9087 - 1398 - 7094
G.Sáu 378 - 159 - 040
G.Bảy 37 - 57 - 56 - 29