21/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 16268
G.Nhất 70185
G.Nhì 09860 - 56217
G.Ba 26830 - 66738 - 35457
63589 - 39026 - 87213
G.Tư 5989 - 9209 - 0585 - 6436
G.Năm 1469 - 0029 - 1912
9271 - 4170 - 4640
G.Sáu 014 - 043 - 347
G.Bảy 40 - 70 - 31 - 42

21/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 16268
G.Nhất 70185
G.Nhì 09860 - 56217
G.Ba 26830 - 66738 - 35457
63589 - 39026 - 87213
G.Tư 5989 - 9209 - 0585 - 6436
G.Năm 1469 - 0029 - 1912
9271 - 4170 - 4640
G.Sáu 014 - 043 - 347
G.Bảy 40 - 70 - 31 - 42

21/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 16268
G.Nhất 70185
G.Nhì 09860 - 56217
G.Ba 26830 - 66738 - 35457
63589 - 39026 - 87213
G.Tư 5989 - 9209 - 0585 - 6436
G.Năm 1469 - 0029 - 1912
9271 - 4170 - 4640
G.Sáu 014 - 043 - 347
G.Bảy 40 - 70 - 31 - 42

21/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 16268
G.Nhất 70185
G.Nhì 09860 - 56217
G.Ba 26830 - 66738 - 35457
63589 - 39026 - 87213
G.Tư 5989 - 9209 - 0585 - 6436
G.Năm 1469 - 0029 - 1912
9271 - 4170 - 4640
G.Sáu 014 - 043 - 347
G.Bảy 40 - 70 - 31 - 42