21/08
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 78137
G.Nhất 35819
G.Nhì 48856 - 11248
G.Ba 97078 - 44556 - 91893
95114 - 08904 - 92625
G.Tư 6544 - 2550 - 2472 - 2065
G.Năm 3609 - 8198 - 6176
0089 - 9242 - 9950
G.Sáu 354 - 387 - 795
G.Bảy 95 - 50 - 58 - 00

21/08
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 78137
G.Nhất 35819
G.Nhì 48856 - 11248
G.Ba 97078 - 44556 - 91893
95114 - 08904 - 92625
G.Tư 6544 - 2550 - 2472 - 2065
G.Năm 3609 - 8198 - 6176
0089 - 9242 - 9950
G.Sáu 354 - 387 - 795
G.Bảy 95 - 50 - 58 - 00

21/08
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 78137
G.Nhất 35819
G.Nhì 48856 - 11248
G.Ba 97078 - 44556 - 91893
95114 - 08904 - 92625
G.Tư 6544 - 2550 - 2472 - 2065
G.Năm 3609 - 8198 - 6176
0089 - 9242 - 9950
G.Sáu 354 - 387 - 795
G.Bảy 95 - 50 - 58 - 00

21/08
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 78137
G.Nhất 35819
G.Nhì 48856 - 11248
G.Ba 97078 - 44556 - 91893
95114 - 08904 - 92625
G.Tư 6544 - 2550 - 2472 - 2065
G.Năm 3609 - 8198 - 6176
0089 - 9242 - 9950
G.Sáu 354 - 387 - 795
G.Bảy 95 - 50 - 58 - 00