21/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 15132
G.Nhất 40702
G.Nhì 72270 - 67668
G.Ba 18778 - 34990 - 22643
61605 - 55842 - 98732
G.Tư 0742 - 6556 - 9936 - 5684
G.Năm 2594 - 8724 - 4960
4914 - 7082 - 4261
G.Sáu 445 - 791 - 086
G.Bảy 97 - 64 - 45 - 18

21/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 15132
G.Nhất 40702
G.Nhì 72270 - 67668
G.Ba 18778 - 34990 - 22643
61605 - 55842 - 98732
G.Tư 0742 - 6556 - 9936 - 5684
G.Năm 2594 - 8724 - 4960
4914 - 7082 - 4261
G.Sáu 445 - 791 - 086
G.Bảy 97 - 64 - 45 - 18

21/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 15132
G.Nhất 40702
G.Nhì 72270 - 67668
G.Ba 18778 - 34990 - 22643
61605 - 55842 - 98732
G.Tư 0742 - 6556 - 9936 - 5684
G.Năm 2594 - 8724 - 4960
4914 - 7082 - 4261
G.Sáu 445 - 791 - 086
G.Bảy 97 - 64 - 45 - 18

21/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 15132
G.Nhất 40702
G.Nhì 72270 - 67668
G.Ba 18778 - 34990 - 22643
61605 - 55842 - 98732
G.Tư 0742 - 6556 - 9936 - 5684
G.Năm 2594 - 8724 - 4960
4914 - 7082 - 4261
G.Sáu 445 - 791 - 086
G.Bảy 97 - 64 - 45 - 18