21/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 07043
G.Nhất 44111
G.Nhì 38003 - 35799
G.Ba 36053 - 21949 - 03090
28157 - 68096 - 26125
G.Tư 6070 - 9387 - 5427 - 8616
G.Năm 4170 - 5179 - 3058
1415 - 1372 - 0254
G.Sáu 270 - 815 - 851
G.Bảy 61 - 62 - 64 - 02

21/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 07043
G.Nhất 44111
G.Nhì 38003 - 35799
G.Ba 36053 - 21949 - 03090
28157 - 68096 - 26125
G.Tư 6070 - 9387 - 5427 - 8616
G.Năm 4170 - 5179 - 3058
1415 - 1372 - 0254
G.Sáu 270 - 815 - 851
G.Bảy 61 - 62 - 64 - 02

21/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 07043
G.Nhất 44111
G.Nhì 38003 - 35799
G.Ba 36053 - 21949 - 03090
28157 - 68096 - 26125
G.Tư 6070 - 9387 - 5427 - 8616
G.Năm 4170 - 5179 - 3058
1415 - 1372 - 0254
G.Sáu 270 - 815 - 851
G.Bảy 61 - 62 - 64 - 02

21/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 07043
G.Nhất 44111
G.Nhì 38003 - 35799
G.Ba 36053 - 21949 - 03090
28157 - 68096 - 26125
G.Tư 6070 - 9387 - 5427 - 8616
G.Năm 4170 - 5179 - 3058
1415 - 1372 - 0254
G.Sáu 270 - 815 - 851
G.Bảy 61 - 62 - 64 - 02