21/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20561
G.Nhất 85947
G.Nhì 48885 - 66191
G.Ba 05748 - 78219 - 93584
59497 - 08733 - 52507
G.Tư 9079 - 1245 - 4453 - 9948
G.Năm 2587 - 7639 - 6917
4968 - 1482 - 3587
G.Sáu 841 - 334 - 567
G.Bảy 90 - 17 - 62 - 80

21/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20561
G.Nhất 85947
G.Nhì 48885 - 66191
G.Ba 05748 - 78219 - 93584
59497 - 08733 - 52507
G.Tư 9079 - 1245 - 4453 - 9948
G.Năm 2587 - 7639 - 6917
4968 - 1482 - 3587
G.Sáu 841 - 334 - 567
G.Bảy 90 - 17 - 62 - 80

21/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20561
G.Nhất 85947
G.Nhì 48885 - 66191
G.Ba 05748 - 78219 - 93584
59497 - 08733 - 52507
G.Tư 9079 - 1245 - 4453 - 9948
G.Năm 2587 - 7639 - 6917
4968 - 1482 - 3587
G.Sáu 841 - 334 - 567
G.Bảy 90 - 17 - 62 - 80

21/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20561
G.Nhất 85947
G.Nhì 48885 - 66191
G.Ba 05748 - 78219 - 93584
59497 - 08733 - 52507
G.Tư 9079 - 1245 - 4453 - 9948
G.Năm 2587 - 7639 - 6917
4968 - 1482 - 3587
G.Sáu 841 - 334 - 567
G.Bảy 90 - 17 - 62 - 80