22/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40829
G.Nhất 68434
G.Nhì 88818 - 57861
G.Ba 95658 - 31448 - 52838
39008 - 11262 - 25792
G.Tư 3964 - 6652 - 7374 - 5203
G.Năm 8316 - 2547 - 7973
6425 - 4080 - 0584
G.Sáu 275 - 758 - 205
G.Bảy 79 - 68 - 97 - 88

22/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40829
G.Nhất 68434
G.Nhì 88818 - 57861
G.Ba 95658 - 31448 - 52838
39008 - 11262 - 25792
G.Tư 3964 - 6652 - 7374 - 5203
G.Năm 8316 - 2547 - 7973
6425 - 4080 - 0584
G.Sáu 275 - 758 - 205
G.Bảy 79 - 68 - 97 - 88

22/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40829
G.Nhất 68434
G.Nhì 88818 - 57861
G.Ba 95658 - 31448 - 52838
39008 - 11262 - 25792
G.Tư 3964 - 6652 - 7374 - 5203
G.Năm 8316 - 2547 - 7973
6425 - 4080 - 0584
G.Sáu 275 - 758 - 205
G.Bảy 79 - 68 - 97 - 88

22/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40829
G.Nhất 68434
G.Nhì 88818 - 57861
G.Ba 95658 - 31448 - 52838
39008 - 11262 - 25792
G.Tư 3964 - 6652 - 7374 - 5203
G.Năm 8316 - 2547 - 7973
6425 - 4080 - 0584
G.Sáu 275 - 758 - 205
G.Bảy 79 - 68 - 97 - 88