22/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 09264
G.Nhất 84081
G.Nhì 02515 - 40551
G.Ba 50923 - 52161 - 94571
45049 - 22063 - 12002
G.Tư 2350 - 7495 - 3382 - 3957
G.Năm 4240 - 9067 - 6766
4874 - 6126 - 8781
G.Sáu 975 - 649 - 138
G.Bảy 99 - 66 - 79 - 86

22/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 09264
G.Nhất 84081
G.Nhì 02515 - 40551
G.Ba 50923 - 52161 - 94571
45049 - 22063 - 12002
G.Tư 2350 - 7495 - 3382 - 3957
G.Năm 4240 - 9067 - 6766
4874 - 6126 - 8781
G.Sáu 975 - 649 - 138
G.Bảy 99 - 66 - 79 - 86

22/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 09264
G.Nhất 84081
G.Nhì 02515 - 40551
G.Ba 50923 - 52161 - 94571
45049 - 22063 - 12002
G.Tư 2350 - 7495 - 3382 - 3957
G.Năm 4240 - 9067 - 6766
4874 - 6126 - 8781
G.Sáu 975 - 649 - 138
G.Bảy 99 - 66 - 79 - 86

22/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 09264
G.Nhất 84081
G.Nhì 02515 - 40551
G.Ba 50923 - 52161 - 94571
45049 - 22063 - 12002
G.Tư 2350 - 7495 - 3382 - 3957
G.Năm 4240 - 9067 - 6766
4874 - 6126 - 8781
G.Sáu 975 - 649 - 138
G.Bảy 99 - 66 - 79 - 86