22/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 34463
G.Nhất 53655
G.Nhì 12230 - 26939
G.Ba 82980 - 72735 - 58528
56062 - 51814 - 75106
G.Tư 3784 - 9200 - 1013 - 6658
G.Năm 0798 - 6373 - 1295
7962 - 8436 - 2527
G.Sáu 205 - 320 - 069
G.Bảy 83 - 44 - 86 - 90

22/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 34463
G.Nhất 53655
G.Nhì 12230 - 26939
G.Ba 82980 - 72735 - 58528
56062 - 51814 - 75106
G.Tư 3784 - 9200 - 1013 - 6658
G.Năm 0798 - 6373 - 1295
7962 - 8436 - 2527
G.Sáu 205 - 320 - 069
G.Bảy 83 - 44 - 86 - 90

22/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 34463
G.Nhất 53655
G.Nhì 12230 - 26939
G.Ba 82980 - 72735 - 58528
56062 - 51814 - 75106
G.Tư 3784 - 9200 - 1013 - 6658
G.Năm 0798 - 6373 - 1295
7962 - 8436 - 2527
G.Sáu 205 - 320 - 069
G.Bảy 83 - 44 - 86 - 90

22/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 34463
G.Nhất 53655
G.Nhì 12230 - 26939
G.Ba 82980 - 72735 - 58528
56062 - 51814 - 75106
G.Tư 3784 - 9200 - 1013 - 6658
G.Năm 0798 - 6373 - 1295
7962 - 8436 - 2527
G.Sáu 205 - 320 - 069
G.Bảy 83 - 44 - 86 - 90