22/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 27298
G.Nhất 91982
G.Nhì 77118 - 97508
G.Ba 77150 - 83797 - 45298
91081 - 28951 - 79440
G.Tư 2982 - 1536 - 4939 - 6112
G.Năm 9377 - 1367 - 8442
9625 - 1141 - 7384
G.Sáu 826 - 398 - 337
G.Bảy 78 - 93 - 87 - 66

22/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 27298
G.Nhất 91982
G.Nhì 77118 - 97508
G.Ba 77150 - 83797 - 45298
91081 - 28951 - 79440
G.Tư 2982 - 1536 - 4939 - 6112
G.Năm 9377 - 1367 - 8442
9625 - 1141 - 7384
G.Sáu 826 - 398 - 337
G.Bảy 78 - 93 - 87 - 66

22/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 27298
G.Nhất 91982
G.Nhì 77118 - 97508
G.Ba 77150 - 83797 - 45298
91081 - 28951 - 79440
G.Tư 2982 - 1536 - 4939 - 6112
G.Năm 9377 - 1367 - 8442
9625 - 1141 - 7384
G.Sáu 826 - 398 - 337
G.Bảy 78 - 93 - 87 - 66

22/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 27298
G.Nhất 91982
G.Nhì 77118 - 97508
G.Ba 77150 - 83797 - 45298
91081 - 28951 - 79440
G.Tư 2982 - 1536 - 4939 - 6112
G.Năm 9377 - 1367 - 8442
9625 - 1141 - 7384
G.Sáu 826 - 398 - 337
G.Bảy 78 - 93 - 87 - 66