22/09
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 03074
G.Nhất 25607
G.Nhì 77712 - 01518
G.Ba 80170 - 25068 - 32786
33592 - 91388 - 14079
G.Tư 2504 - 0001 - 9508 - 9172
G.Năm 5478 - 2438 - 6310
6043 - 2369 - 8892
G.Sáu 705 - 286 - 883
G.Bảy 70 - 02 - 05 - 94

22/09
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 03074
G.Nhất 25607
G.Nhì 77712 - 01518
G.Ba 80170 - 25068 - 32786
33592 - 91388 - 14079
G.Tư 2504 - 0001 - 9508 - 9172
G.Năm 5478 - 2438 - 6310
6043 - 2369 - 8892
G.Sáu 705 - 286 - 883
G.Bảy 70 - 02 - 05 - 94

22/09
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 03074
G.Nhất 25607
G.Nhì 77712 - 01518
G.Ba 80170 - 25068 - 32786
33592 - 91388 - 14079
G.Tư 2504 - 0001 - 9508 - 9172
G.Năm 5478 - 2438 - 6310
6043 - 2369 - 8892
G.Sáu 705 - 286 - 883
G.Bảy 70 - 02 - 05 - 94

22/09
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 03074
G.Nhất 25607
G.Nhì 77712 - 01518
G.Ba 80170 - 25068 - 32786
33592 - 91388 - 14079
G.Tư 2504 - 0001 - 9508 - 9172
G.Năm 5478 - 2438 - 6310
6043 - 2369 - 8892
G.Sáu 705 - 286 - 883
G.Bảy 70 - 02 - 05 - 94