22/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81258
G.Nhất 34812
G.Nhì 71321 - 79016
G.Ba 26210 - 05924 - 04724
87059 - 91779 - 58866
G.Tư 8121 - 1132 - 6985 - 0287
G.Năm 2112 - 6748 - 7196
3282 - 3525 - 4315
G.Sáu 675 - 192 - 917
G.Bảy 05 - 62 - 09 - 93

22/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81258
G.Nhất 34812
G.Nhì 71321 - 79016
G.Ba 26210 - 05924 - 04724
87059 - 91779 - 58866
G.Tư 8121 - 1132 - 6985 - 0287
G.Năm 2112 - 6748 - 7196
3282 - 3525 - 4315
G.Sáu 675 - 192 - 917
G.Bảy 05 - 62 - 09 - 93

22/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81258
G.Nhất 34812
G.Nhì 71321 - 79016
G.Ba 26210 - 05924 - 04724
87059 - 91779 - 58866
G.Tư 8121 - 1132 - 6985 - 0287
G.Năm 2112 - 6748 - 7196
3282 - 3525 - 4315
G.Sáu 675 - 192 - 917
G.Bảy 05 - 62 - 09 - 93

22/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81258
G.Nhất 34812
G.Nhì 71321 - 79016
G.Ba 26210 - 05924 - 04724
87059 - 91779 - 58866
G.Tư 8121 - 1132 - 6985 - 0287
G.Năm 2112 - 6748 - 7196
3282 - 3525 - 4315
G.Sáu 675 - 192 - 917
G.Bảy 05 - 62 - 09 - 93