23/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33101
G.Nhất 13699
G.Nhì 06448 - 53556
G.Ba 41545 - 87121 - 33421
79329 - 40417 - 74711
G.Tư 5473 - 9173 - 0155 - 1088
G.Năm 2857 - 7772 - 9878
6304 - 2992 - 6155
G.Sáu 162 - 482 - 521
G.Bảy 98 - 00 - 30 - 29

23/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33101
G.Nhất 13699
G.Nhì 06448 - 53556
G.Ba 41545 - 87121 - 33421
79329 - 40417 - 74711
G.Tư 5473 - 9173 - 0155 - 1088
G.Năm 2857 - 7772 - 9878
6304 - 2992 - 6155
G.Sáu 162 - 482 - 521
G.Bảy 98 - 00 - 30 - 29

23/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33101
G.Nhất 13699
G.Nhì 06448 - 53556
G.Ba 41545 - 87121 - 33421
79329 - 40417 - 74711
G.Tư 5473 - 9173 - 0155 - 1088
G.Năm 2857 - 7772 - 9878
6304 - 2992 - 6155
G.Sáu 162 - 482 - 521
G.Bảy 98 - 00 - 30 - 29

23/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33101
G.Nhất 13699
G.Nhì 06448 - 53556
G.Ba 41545 - 87121 - 33421
79329 - 40417 - 74711
G.Tư 5473 - 9173 - 0155 - 1088
G.Năm 2857 - 7772 - 9878
6304 - 2992 - 6155
G.Sáu 162 - 482 - 521
G.Bảy 98 - 00 - 30 - 29