23/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17110
G.Nhất 80128
G.Nhì 97658 - 76413
G.Ba 85597 - 80481 - 92887
00464 - 54369 - 92065
G.Tư 6321 - 6491 - 5875 - 2498
G.Năm 7374 - 4158 - 9701
1117 - 6132 - 1301
G.Sáu 983 - 606 - 343
G.Bảy 26 - 08 - 59 - 86

23/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17110
G.Nhất 80128
G.Nhì 97658 - 76413
G.Ba 85597 - 80481 - 92887
00464 - 54369 - 92065
G.Tư 6321 - 6491 - 5875 - 2498
G.Năm 7374 - 4158 - 9701
1117 - 6132 - 1301
G.Sáu 983 - 606 - 343
G.Bảy 26 - 08 - 59 - 86

23/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17110
G.Nhất 80128
G.Nhì 97658 - 76413
G.Ba 85597 - 80481 - 92887
00464 - 54369 - 92065
G.Tư 6321 - 6491 - 5875 - 2498
G.Năm 7374 - 4158 - 9701
1117 - 6132 - 1301
G.Sáu 983 - 606 - 343
G.Bảy 26 - 08 - 59 - 86

23/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17110
G.Nhất 80128
G.Nhì 97658 - 76413
G.Ba 85597 - 80481 - 92887
00464 - 54369 - 92065
G.Tư 6321 - 6491 - 5875 - 2498
G.Năm 7374 - 4158 - 9701
1117 - 6132 - 1301
G.Sáu 983 - 606 - 343
G.Bảy 26 - 08 - 59 - 86