23/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40005
G.Nhất 35790
G.Nhì 21352 - 90568
G.Ba 61698 - 49234 - 44747
45726 - 24442 - 62083
G.Tư 0077 - 9626 - 2022 - 1450
G.Năm 8585 - 8330 - 1643
8467 - 7111 - 7308
G.Sáu 730 - 414 - 899
G.Bảy 44 - 46 - 15 - 02

23/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40005
G.Nhất 35790
G.Nhì 21352 - 90568
G.Ba 61698 - 49234 - 44747
45726 - 24442 - 62083
G.Tư 0077 - 9626 - 2022 - 1450
G.Năm 8585 - 8330 - 1643
8467 - 7111 - 7308
G.Sáu 730 - 414 - 899
G.Bảy 44 - 46 - 15 - 02

23/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40005
G.Nhất 35790
G.Nhì 21352 - 90568
G.Ba 61698 - 49234 - 44747
45726 - 24442 - 62083
G.Tư 0077 - 9626 - 2022 - 1450
G.Năm 8585 - 8330 - 1643
8467 - 7111 - 7308
G.Sáu 730 - 414 - 899
G.Bảy 44 - 46 - 15 - 02

23/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40005
G.Nhất 35790
G.Nhì 21352 - 90568
G.Ba 61698 - 49234 - 44747
45726 - 24442 - 62083
G.Tư 0077 - 9626 - 2022 - 1450
G.Năm 8585 - 8330 - 1643
8467 - 7111 - 7308
G.Sáu 730 - 414 - 899
G.Bảy 44 - 46 - 15 - 02